View my profile

Field Sales - Brussels - Dutch fluent

Belgium - Brussels

APPLY NOW
Expedia

Field Sales - Brussels - Dutch fluent

Egencia België is een filiaal van Expedia Group Inc., ‘s werelds toonaangevende reisorganisatie, en is de marktleider voor online reisbureaus in Europa.

Egencia, een B2B-dienstverlener voor online zakenreizen combineert een technologisch platform met een uitmuntende klantendienst zodat het bedrijven een service met een meerwaarde kan bieden.

Binnen Egencia is de Business Developer verantwoordelijk voor het aantrekken van zakelijke klanten op de Belgische markt van middelgrote bedrijven, mogelijkheden vaststellen en sleutelcontactpersonen ontmoeten. Hij/zij dient aanbestedingen te kunnen beheren en onderlinge verkopen te realiseren. Op basis van een precieze vaststelling van de behoeften van de klant kan hij/zij de concurrentievoordelen en de meerwaarde van het concept Egencia voorleggen. Hij/zij bouwt als ervaringsdeskundige in de sector een goede relatie op met de besluitvormers (CFO/CEO). Hij/zij is verantwoordelijk voor het onderhandelen van commerciële offertes en het ondertekenen van contracten. Hij/zij gebruikt topmiddelen die hem toelaten om zijn/haar tijd te optimaliseren en zich te focussen op de ontwikkeling van zijn/haar portfolio, maar ook op de relatie met klanten binnen complexe omgevingen.

U rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager en het is uw missie om nieuwe klanten aan te werven van kleine- en middelgrote accounts (SMA). U wordt daarbij ondersteund door het leadgeneratie-team.

U bent enthousiast en kunt zelfstandig werken. Binnen Egencia wacht u een echte uitdaging met een aantrekkelijke verloning.

Uw taken

 • U bent verantwoordelijk voor een aantal accounts en het commerciële proces ervan in zijn geheel: het analyseren van noden, antwoorden, onderhandelingen en conclusies.
 • U bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de interne teams bij het beantwoorden van aanbestedingen en u staat garant voor de kwaliteit van het uitgevoerde antwoord.
 • U kunt uitstekend communiceren, u weet hoe u zowel mondeling als schriftelijk de voordelen van de voorgestelde service kunt voorstellen en duidelijk een onderscheidend commercieel betoog kunt voeren.

Uw belangrijkste vaardigheden:

 • Masterdiploma/Businessschool
 • 3 tot 5 jaar ervaring in de verkoop van vernieuwende oplossingen in een markt met sterke concurrentie (bij voorkeur in de zakenreizenindustrie of bij een softwarefabrikant)
 • Expertise van verkooptechnieken
 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Verplichte mondelinge en schriftelijke kennis van Frans, Engels en Nederlands

Uw profiel

 • U kunt u eenvoudig aanpassen aan een dynamische omgeving
 • U bent leergierig
 • U heeft een teamontwikkelingsgeest
 • U heeft zin in een uitdaging en een resultaatgerichte cultuur
 • U bent stressbestendig in een stressvolle commerciële omgeving
 • U heeft een sterke overtuigingskracht en vastberadenheid
 • U kunt eenvoudig relaties opbouwen op korte, middellange en lange termijn

Why join us

Expedia Group recognizes our success is dependent on the success of our people.  We are the world's travel platform, made up of the most knowledgeable, passionate, and creative people in our business.  Our brands recognize the power of travel to break down barriers and make people's lives better – that responsibility inspires us to be the place where exceptional people want to do their best work, and to provide them the tools to do so.  

Whether you're applying to work in engineering or customer support, marketing or lodging supply, at Expedia Group we act as one team, working towards a common goal; to bring the world within reach.  We relentlessly strive for better, but not at the cost of the customer.  We act with humility and optimism, respecting ideas big and small.  We value diversity and voices of all volumes. We are a global organization but keep our feet on the ground so we can act fast and stay simple.  Our teams also have the chance to give back on a local level and make a difference through our corporate social responsibility program, Expedia Cares.

If you have a hunger to make a difference with one of the most loved consumer brands in the world and to work in the dynamic travel industry, this is the job for you.

Our family of travel brands includes: Brand Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Egencia®, trivago®, HomeAway®, Orbitz®, Travelocity®, Wotif®, lastminute.com.au®, ebookers®, CheapTickets®, Hotwire®, Classic Vacations®, Expedia® Media Solutions, CarRentals.com™, Expedia Local Expert®, Expedia® CruiseShipCenters®, SilverRail Technologies, Inc., ALICE and Traveldoo®.

***********************************************************************

Ingénieur Commercial Terrain – Bruxelles - Néerlandais courant

Filiale du Groupe Expedia Inc, 1ère agence de voyage du monde, Egencia Belgique est le leader Européen du voyage d'affaires sur Internet.

Egencia, société de services B to B dans le secteur du voyage d'affaires en ligne associe une technologie de pointe à un service client performant afin de proposer aux entreprises un service à forte valeur ajoutée.

Au sein d'Egencia, le(la) Ingénieur Commercial Terrain est chargé(e) de prospecter une clientèle d'entreprises sur le segment du marché Belge des entreprises de taille intermédiaires, d'identifier les opportunités et rencontrer les interlocuteurs clefs. Il doit être capable de gérer des appels d'offres comme réaliser des ventes au gré à gré. Sur la base d'une identification précise des besoins, il met en avant les avantages concurrentiels et la valeur ajoutée du concept Egencia. Il crée une relation de haut niveau avec les décideurs (DAF/DG) en tant que spécialiste du secteur. Il est responsable de la négociation des offres commerciale et de la signature des contrats. Il utilise des outils de pointe qui permettent d'optimiser son temps et de se concentrer sur le développement de son portefeuille, mais aussi sur la relation client dans des environnements complexes.

Directement rattaché au Sales Manager, votre mission est d’acquérir de nouveaux clients sur le segment SMA (Small & Middle Accounts) et vous êtes supporté par une équipe en charge de la Lead Generation.

Enthousiaste et autonome, vous trouverez chez Egencia un challenge réellement stimulant et une rémunération attractive.

What you’ll do

 • En charge d'une liste de comptes, vous avez la responsabilité du processus commercial dans son intégralité : analyste de besoin, réponse, négociation et conclusion.
 • Vous êtes en charge de la coordination des équipes internes lors de la réponse à appels d'offres et êtes le garant de la qualité de la réponse effectuée.
 • Excellent communiquant, vous savez présenter à l'oral et à l'écrit les bénéfices du service proposé tout en articulant clairement un argumentaire commercial différenciant

Key skills:

 • Bac + 5 / Ecole de Commerce
 • Expérience 3 à 5 ans dans la vente de solutions innovantes sur un marché à forte densité concurrentielle (idéalement dans le secteur du voyage d’affaires ou chez un editeur de logiciels)
 • Expertise des techniques de vente
 • Fortes compétences en matière de communication écrite et orale
 • Français - Anglais et Néerlandais écrit et parlé obligatoire.

Who you are

 • Habilité à s’adapter à un environnement dynamique
 • Curiosité et soif d’apprendre
 • Esprit d’équipe développé
 • Goût du challenge & culture du résultat
 • Résistance au stress dans un environnement commercial pressurisé
 • Force de persuasion et ténacité
 • Aisance relationnelle et capacité à développer des relations sur le court, moyen et long terme

***********************************************************************

Field Sales - Brussels - Dutch fluent

Egencia Belgium, a division of Expedia Group Inc., the world's leading travel agency, is the European leader in online business travel.

Egencia, a B to B service company in the online business travel sector, combines cutting-edge technology with outstanding customer service to offer businesses a high value-added service.

Within Egencia, the Field Sales Engineer is responsible for prospecting a corporate client base in the Belgian mid-cap market sector, identifying opportunities and meeting key contacts. He/she must be able to manage tenders such as making over-the-counter sales. Following the identification of specific needs, he/she highlights the competitive advantages and the added value pertaining to the Egencia concept. He/she establishes a close relationship with the decision-makers (CFO/MD) as a specialist in this sector. He/she is responsible for negotiating commercial offers and signing contracts. Using cutting-edge tools, he/she is able to manage their own time and focus on developing not only their portfolio but also customer relations in complex environments.

Reporting directly to the Sales Director, your task will be to onboard new customers in the SMA (Small & Medium Accounts) sector and you will be supported by the team managing lead generation.

As an enthusiastic and independent employee, Egencia will provide you with truly stimulating challenges and an attractive compensation package.

What you’ll do

 • In charge of a list of accounts, you will be responsible for the entire business process: needs analysis, response, negotiation and conclusion
 • You will be in charge of coordinating the internal teams following calls to tender and will be responsible for the quality of any given response
 • As an excellent communicator, your spoken and written communication will highlight the benefits of the service proposal, while clearly articulating a distinctive sales argument

Key skills:

 • Bac + 5 / Business School
 • 3 to 5 years' experience in selling innovative solutions within a highly competitive market (ideally in the business travel sector or with a software publisher)
 • Knowledge of sales techniques
 • Strong written and oral communication skills
 • Written and spoken French, English and Dutch are compulsory

Who you are

 • Able to adapt to a dynamic environment
 • Curiosity and thirst for learning
 • Strong sense of team spirit
 • Desire for new challenges and results-driven
 • Able to manage stress within a high-pressure commercial environment
 • Strong in persuasion and tenacity
 • Inter-personal skills and the ability to develop relationships in the short, medium and long-term

#LI- CM1  

Expedia is committed to creating an inclusive work environment with a diverse workforce. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, religion, gender, sexual orientation, national origin, disability or age.
APPLY NOW

R-38464

Job Category
Sales Group

Job Function
Sales/New Business Development

Location
Belgium - Brussels

Job Type
Full-Time Regular

Go to top